Tedavi Hizmetleri

KANAL TEDAVİSİ

 

Kanal tedavisi dişin pulpası geri dönülmez bir şekilde iltihaplandığında gerçekleştirilen bir müdahaledir. Dişin damar ve sinir paketini içeren pulpanın alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu esnada ilhitap sadece kanal içindeki pulpayı etkilemekteyse diş canlı olabilir. Fakat eğer dişin apeksini de etkileyen bir iltihabi olay varsa diş muhtemelen canlılığını kaybetmiştir. Akut bir durumda kanal tedavisi ağrılı olabilir. Onun dışında genellikle ağrısız olmaktadır. Pulpa eğe adı verilen aletlerle çıkartılır. Daha sonra pulpanın içinde bulunduğu kanal ya da kanallar yeterli genişliğe gelene kadar eğelerle genişletme işlemi yapılır. Bu sırada kanallar sodyum hipoklorit, serum fizyolojik, EDTA ve klorheksidinle yıkanır. Sonra güta perka ve kanal patları gibi doku dostu bir malzemeyle doldurulur. Tedavi dişin durumuna göre bir seans sürebileceği gibi birkaç seans da sürebilir. Kanal tedavisi görmüş diş canlılığını yitirmiştir. Bu nedenle canlı bir dişe göre dış etkenlere karşı daha savunmasız olduğu fokal enfeksiyon odağı olabileceği iddia edilmiştir. Fakat yapılan çalışmalar sağlıklı bir kişide böyle bir etkisi olmadığını ortaya koymuştur. Kanal tedavisi bir dişi kurtarmak için yapılacak son müdahaledir. Dişin ve hastanın durumununa ve yapılan tedavinin niteliğine göre kanal tedavili diş ağızda yıllarca sağlıklı bir şekilde kalabilir. Kanal tedavisi yapılmış olan dişe normal dişlere yapılan bakım yapılmazsa çürümeler meydana gelir.

RETREATMENT - KANAL TEDAVİSİ TEKRARI

​Daha önce uygulanan kanal tedavisi bir çok sebep yüzünden başarısız olabilmektedir. Günümüz endodonti pratiğinde kök kanalının yeniden tedavisi sıklıkla uygulanmaktadır. Buna retreatment, revizyon veya tedavinin yenilenmesi denmektedir. Retreatment tedavisinin başarısını etkileyen en önemli faktör, hekimin bilgi ve beceresinin yanında kullanılan teknolojik cihazlar ve dental materyallerdir.Başarısız olan kanal tedavisi yenilenerek, dişin uzun süre ağızda kalması sağlanmaktadır.

ENDODONTİK CERRAHİ - (REZEKSİYON)​

 

Endodontik Cerrahi kanal tedavisiyle tedavi edilemiyecek enfekte dişlerde uygulanan bir yöntemdir. Enfekte dişlerde eğer problem kronikse ve yaygın bir enfeksiyonsa kanal tedavisi tek başına yeterli olmaz. Bu vakalarda cerrahi olarak dişin kemik içinde kalan bölümüne müdahale yapılır. Kanalları tıkalı olan enfekte dişlerde de endodontik cerrahiye başvurulabilir. Endodontik cerrahi ağız içinde problemli dişin dişeti altında kalan bölümünde lokal anestezi altında yapılır. Daha önce kanal tedavisi görmüş iyileşmemiş dişlerde endodontik cerrahi yöntemi uygulanabilir. Bu tür vakalarda enfekte bölge açılarak enfekte doku artıklarında temizlenip kapatılır. Endodontik cerrahi uygulanan dişler belli zaman periodları içinde radyolojik olarak kontrol altında tutulur. Kontrollar 1 yıla kadar devam ettirilir. Cerrahi yöntemde dişin enfeksiyon durumuna göre başarısızlığa yol açan ve cerrahi olarak uzaklaştırılması gereken dokular elimine edilir. Kanal tedavisi ise işlemden önce gerçekleştirilir. Cerrahi sonrası ilk 10 günde operasyon bölgesi iyi temizlenmeli, hasta hekimin tavsiyelerini uygulamalıdır. Hasta hekim işbirliği tüm cerrahi girişimlerde olduğu gibi en önemli iyileşmeyi etkileyen faktördür.